14/06/2024 08:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cây vông

Tác giả: Bùi Hữu Nghĩa - 裴有義

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2015 14:35

 

Uổng sanh trong thế mấy thu đông?
Cao lớn làm chi vông hỡi vông?
Da thịt càng già, già lộp xộp,
Ruột gan chẳng có, có gai chông.
Rường soi cột trổ chưa nên mặt,
Giậu mỏng rào thưa phải dụng lòng.
Mới biết cây nào sanh giống nấy,
Xuân qua bốn tốn cũng đơm bông.
Bài thơ này có nội dung khá tương đồng với bài Vịnh cây vông tương truyền của Nguyễn Công Trứ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Hữu Nghĩa » Vịnh cây vông