26/06/2024 02:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thán bài 13

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2007 17:50

 

Phú quý lòng hơn phú quý danh,
Thân hoà tự tại thú hoà thanh.
Tiền sen tích để bao nhiêu thúng,
Vàng cúc đem cho biết mấy bình.
Ngoài cửa mận đào là khách đỗ,
Trong nhà cam quít[1] ấy tôi mình.
Ai hay ai chẳng hay thì chớ,
Bui một ta khen ta hữu tình.
Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 150 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

[1] Chỉ tôi tớ trong nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Tự thán bài 13