21/09/2023 19:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan kỳ 12
蘭其十二

Tác giả: Tạ Thiên Huân - 謝天燻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:08

 

Nguyên tác

秋入書堂夜欲中,
吟鞋獨自遶芳叢。
鼻根豈是貪香味,
正是吾家臭味同。

Phiên âm

Thu nhập thư đường dạ dục trung,
Ngâm hài độc tự nhiễu phương tùng.
Tị căn khởi thị tham hương vị,
Chính thị ngô gia xú vị đồng.

Dịch nghĩa

Hơi thu lọt vào thư phòng, trời sắp nửa đêm,
Đôi hài thơ một mình dạo quanh khóm cây thơm.
Nào phải do cái mũi mải hương vị,
Mà chính vì nó vốn cùng một giống với nhà ta.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nửa đêm thu lạnh lọt thư phòng
Quanh gốc cây thơm dạo một mình
Đâu phải mũi ta ưa vị ấy
Người hoa vốn dĩ một nòi chung
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Thiên Huân » Lan kỳ 12