18/01/2021 19:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trai khôn tìm vợ chợ đông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:48

 

Trai khôn tìm vợ chợ đông,
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trai khôn tìm vợ chợ đông