25/05/2022 12:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điền gia kỳ 1
田家其一

Tác giả: Trương Lỗi - 張耒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 07:12

 

Nguyên tác

新見鵲銜庭樹枝,
黃口出巢今已飛。
粟留啄椹桑葉老,
科鬥出畦新稻齊。
田家苦作候時節,
汲汲未免寒與飢。
去來暴取獨何者,
請視七月豳人詩。

Phiên âm

Tân kiến thước hàm đình thụ chi,
Hoàng khẩu xuất sào kim dĩ phi.
Túc lưu trác thầm tang diệp lão,
Khoa đấu xuất huề tân đạo tề.
Điền gia khổ tác hậu thì tiết,
Cấp cấp vị miễn hàn dữ cơ.
Khứ lai bạo thủ độc hà giả,
Thỉnh thị "Thất nguyệt" bân nhân thi.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Vừa xem tha rấc về xây tổ
Đã thấy chim con cất cánh bay
Chim nuốt quả dâu, cành úa lá
Ếch con lìa ruộng, lúa vươn dày
Nhà nông vất vả trông thời tiết
Tất bật quanh năm vẫn đói gày
Tước đoạt, chuyện thường, sao thế hử?
Xem bài "Thất nguyệt" sẽ tường ngay
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Lỗi » Điền gia kỳ 1