30/06/2022 02:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhắn nhủ ông nghị

Tác giả: Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 09/12/2009 20:42

 

Áo sa, khăn nhiễu, giầy ban
Kính trắng gọng vàng, tay cắp cặp da
Ấy là ông nghị vùng ta
Súng sa súng sính đi ra hội đồng
Mấy lời nhắn nhủ cùng ông
Có ra hội đồng thì miệng phải to
Xin đừng khúm núm co ro
Nói không ra tiếng họ cho rằng đần
Cũng đừng ngẩn mặt tần ngần
Ngồi nghe diễn thuyết ngủ dần thiu thiu
Nguồn: Tú Mỡ, Giòng nước ngược - Tập I, Trung Bắc Tân Văn, 1934

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tú Mỡ » Nhắn nhủ ông nghị