26/10/2021 15:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên đồi dương

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/11/2015 09:20

 

Ta từ trong cõi hồn nhiên
Về nương thân ở một biên cương này
Suối còn mơ dáng mây bay
Ta ao ước sống tháng ngày tịnh yên

Gió lan man thổi một miền
Biển hư ảo ánh lửa thuyền xa khơi
Mưa ngâu hay sương khuya rơi
Ngoài kia ướt lạnh một đồi dương đêm
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Trên đồi dương