29/09/2020 18:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió về hỏi lúa

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 23:19

 

Gió về hỏi lúa đòng xanh
Sao em biếc lá, đượm cành, tươi bông
Chị ơi nhờ được vun trồng
Nước phân, cần giống nhọc công tháng ngày
Đáp đền em nguyện bấy nay
Bông sây, hạt nặng như vay ơn người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Gió về hỏi lúa