02/02/2023 08:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa điền điệu
畬田調

Tác giả: Vương Vũ Xứng - 王禹偁

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 27/11/2012 14:41

 

Nguyên tác

鼓聲獵獵酒醺醺,
斫上高山入亂雲。
自種自收還自足,
不知堯舜是吾君。

Phiên âm

Cổ thanh lạp lạp tửu huân huân,
Chước thượng cao san nhập loạn vân.
Tự chủng tự thu hoàn tự túc,
Bất tri Nghiêu Thuấn thị ngô quân.

Dịch nghĩa

Trống tùng tùng người lâng lâng say,
Phát cây trên núi cao lẫn trong mây mù.
Tự trỉa, tự thu hoạch sống tự túc,
Không biết Nghiêu Thuấn là vua của mình.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bập bùng tiếng trống rượu ngà ngà,
Mây núi mù cây phát ngả ra.
Tự trỉa, tự thu thành tự túc,
Chẳng hay Nghiêu Thuấn đó vua ta.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Vũ Xứng » Xa điền điệu