08/12/2022 21:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm Dương
潯陽

Tác giả: Phạm Phanh - 范梈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2010 18:58

 

Nguyên tác

露下天高灘月明,
行人西指武昌城。
扁舟未到心先到,
臥聽潯陽譙鼓聲。

Phiên âm

Lộ hạ thiên cao than nguyệt minh,
Hành nhân tây chỉ Vũ Xương thành.
Biển chu vị đáo tâm tiên đáo,
Ngoạ thính Tầm Dương tiêu cổ thanh.

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Dưới sương trời cao bãi sáng trăng
Người đi nhắm hướng Võ Xương thành
Thuyền con chưa đến người đã đến
Nằm nghe Tầm Dương đánh trống canh
Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Phanh » Tầm Dương