28/09/2022 08:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngã ba sông

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 03:24

 

Dòng tuôn ba ngả lạ dường bao!
Bát ngát đòi phen mặt bích đào[1].
Phá phá[2] ngàn kia lùa ngột ngột[3],
Phè phè bãi nọ rửa tanh tao[4].
Cá ăn mặt nước tan vầng thỏ[5],
Triều[6] rẽ đầu non lụt bóng dao[7].
Xẩy thấy một thuyền trong thuở ấy,
Dường như ngư phủ lạc nguồn Đào[8].
[1] Sóng biếc.
[2] Dữ dội.
[3] Cuồn cuộn.
[4] Nhơ bẩn.
[5] Trăng.
[6] Thủy triều.
[7] Thuồng luồng.
[8] Đào Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Ngã ba sông