16/07/2024 12:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên sông đưa tiễn

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 06/05/2021 06:12

 

Nước xiết chảy, sông trào lên nỗi sóng,
người ra đi, bóng đứng mãi không về.
Trăng thiếp ngủ, gió ráo dần nỗi gió,
sóng lặng chìm nỗi bóng giữa canh khuya.
Thanh Trì 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Bên sông đưa tiễn