08/12/2021 20:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trí Lâm Đại Ngọc phú (tứ chương)
致林黛玉賦(四章)

Tác giả: Cao Ngạc - 高鶚

Thể thơ: Phú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2007 05:11

 

Nguyên tác

悲時序之遞嬗兮,
又屬清秋。
感遭家之不造兮,
獨處離愁。
北堂有萱兮,
何以忘憂?
無以解憂兮,
我心咻咻!

雲憑憑兮,秋風酸,
步中庭兮,霜葉乾;
何去何從兮,失我故歡!
靜言思之兮,惻肺肝?

惟鮪有潭兮,惟鶴有梁。
鱗甲潛伏兮,羽毛何長!
搔首問兮茫茫,
高天厚地兮,誰知余之永傷?

銀河耿耿兮寒氣侵,
月色橫斜兮玉漏沉。
憂心炳炳兮,發我哀吟。
吟復吟兮,寄我知音。

Phiên âm

Bi thì tự chi đệ thiện hề,
Hựu thuộc thanh thu.
Cảm tao gia chi bất tạo hề,
Độc xứ ly sầu.
Bắc đường hữu huyên hề,
Hà dĩ vong ưu?
Vô dĩ giải ưu hề,
Ngã tâm hưu hưu!

Vân bằng bằng hề, thu phong toan,
Bộ trung đình hề, sương diệp can;
Hà khứ hà tòng hề, thất ngã cố hoan!
Tĩnh ngôn tư chi hề, trắc phế can?

Duy vị hữu đàm hề, duy hạc hữu lương.
Lân giáp tiềm phục hề, vũ mao hà trường!
Tao thủ vấn hề mang mang,
Cao thiên hậu địa hề, thuỳ tri dư chi vĩnh thương?

Ngân hà cảnh cảnh hề hàn khí xâm,
Nguyệt sắc hoành tà hề ngọc lậu trầm.
Ưu tâm bính bính hề, phát ngã ai ngâm.
Ngâm phục ngâm hề, ký ngã tri âm.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Buồn vì nỗi tiết trời thay đổi,
Thấm thoát đà thu lại tới đây!
Thương nhà gặp bước không may,
Một mình vò võ đêm ngày xót xa.
Trên nền bắc mẹ già mòn mỏi,
Biết quên sao được mối ưu sầu!
Ưu sầu biết tính làm sao?
Lòng ta luống những nao nao bấy chầy.

Gió hiu hắt mây bay lơ lửng,
Dạo trong sân, sương đọng lá rơi.
Vì đâu, vui cũng mất rồi,
Nỗi niềm nghĩ lại bời bời ruột gan!

Cá về bể, hạc ngàn bay vút,
Cá giương vây, hạc mượt màu lông;
Ngước trông trời đất mịt mùng,
Thảm thương ai biết nỗi lòng cho ta?

Trời lạnh ngắt, ngân hà vằng vặc,
Trăng chếch soi, giọt ngọc trầm trầm!
Hát lên lòng luống âm thầm,
Hát rồi lại hát tri âm nhắn cùng.
Bài này của Bảo Thoa, trong hồi 87.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Ngạc » Trí Lâm Đại Ngọc phú (tứ chương)