31/01/2023 18:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống An Nam Duy Giám pháp sư
送安南惟鑑法師

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 02/05/2009 07:20

 

Nguyên tác

講經春殿裏,
花繞御床飛。
南海幾回渡,
舊山臨老歸。
潮搖蠻草落,
月溼島松微。
空水既如彼,
往來消息稀。

Phiên âm

Giảng kinh xuân điện lý,
Hoa nhiễu ngự sàng phi.
Nam hải kỷ hồi độ,
Cựu sơn lâm lão quy.
Triều dao man thảo lạc,
Nguyệt thấp đảo tùng vi.
Không thuỷ ký như bỉ,
Vãng lai tiêu tức hy.

Dịch nghĩa

Ông giảng kinh trong điện xuân,
Hoa bay lượn quanh sập vua.
Đã mấy phen vượt biển Nam,
Nay già rồi mới về núi cũ.
Sóng lay động làm cỏ nơi xứ rợ rơi xuống,
Trăng soi ướt thông trên đảo khiến chúng trở nên nhỏ bé.
Vượt trời nước mà về nơi kia,
Tin tức qua lại sẽ ít ỏi.

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Trong điện xuân, sách kinh bàn luận,
Giường vua ngồi hoa luẩn quẩn bay.
Biển Nam qua lại bấy nay,
Núi non cảnh cũ già quay trở về.
Gió thổi mạnh hương lìa quả ấn,
Mưa dầm dề rêu ngấn khánh vàng.
Kia kìa trời biển mênh mang,
Đi về tin tức ít đàng lưu thông.
Hai câu luận có sách chép là “Xúc phong hương tổn ấn, Triêm vũ khánh sinh y” 觸風香損印,霑雨磬生衣 (Do hở gió mà hương kém sức lan toả, Vì ngấm mưa nên khánh sinh ra rêu).
Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Tống An Nam Duy Giám pháp sư