19/09/2020 10:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảnh chiều ở Tây Hồ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2018 16:28

 

Tứ bề cảnh vắng teo,
Một vụng nước trong veo.
Phấp phới buồm ai đó,
Xa xa một mái chèo.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cảnh chiều ở Tây Hồ