07/12/2021 22:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng Châu tuyệt cú kỳ 2
朗州絶句其二

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2019 08:29

 

Nguyên tác

江干草市竹為椽,
容易移家逐貿遷。
昨日官軍又南去,
辰溪一路有新烟。

Phiên âm

Giang can thảo thị trúc vi chuyên,
Dung dịch di gia trục mậu thiên.
Tạc nhật quan quân hựu nam khứ,
Thần Khê nhất lộ hữu tân yên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chợ bên sông đều bằng tre trúc,
Dễ dàng cho những lúc dời nhà.
Xuống nam quân khởi hôm qua,
Đường Thần Khê phủ trắng nhoà khói sương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Lãng Châu tuyệt cú kỳ 2