28/05/2022 05:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tô đài trúc chi từ kỳ 05
蘇台竹枝詞其五

Tác giả: Tiết Lan Anh, Tiết Huệ Anh - 薛蘭英,薛蕙英

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2021 06:20

 

Nguyên tác

洞庭金柑三寸黃,
笠澤銀魚一尺長。
東南佳味人知少,
玉食無緣進上方。

Phiên âm

Động Đình kim cam tam thốn hoàng,
Lạp trạch[1] ngân ngư nhất xích trường.
Đông nam giai vị nhân tri thiểu,
Ngọc thực vô duyên tiến thượng phương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cam Động Đình ngọt vàng ba tấc,
Một xích dài đầm Lạp cá ngân.
Thức ăn ngon đông nam ai biết,
Tiến thượng phương chẳng có duyên trần.
[1] Đầm còn gọi là Chấn trạch 震澤, Thái Hồ 太湖, nằm giữa Tô Châu và Vô Tích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Lan Anh, Tiết Huệ Anh » Tô đài trúc chi từ kỳ 05