18/09/2021 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương cố nhân

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 19:12

 

Thuở trước loài hoa chửa biết cười,
Vô tình con bướm trắng sang chơi.
“Khác nào tôi đã sang chơi đấy”,
- Rước bướm dừng chân. Hoa hé môi.

Từ đấy loài hoa mới biết cười,
“Cũng như nàng mới biết yêu tôi”.
Hoa yêu dấu bướm cho nên bướm,
Quả quyết yêu hoa đến trọn đời.

“Ai dạy nàng yêu? Có phải là...”
Nào ngờ hư đến thế là hoa!
Hoa đi đón rước bao nhiêu bướm,
Từ bướm xuân xanh đến bướm già.

“Tôi chỉ thèm yêu lấy một lần”,
Có người đi giữa xứ mùa xuân,
Thấy con bướm trắng bay thơ thẩn,
Ý hẳn đi tìm hương cố nhân.
Một số thông tin cho rằng chữ “Hương” trong tên bài thơ và tên tập thơ này là bí danh của nữ sĩ Anh Thơ (tên thật là Vương Kiều Ân) dùng để viết thư cho Nguyễn Bính.

Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Hương cố nhân, Á Châu ấn cục, 1941
2. Kiều Văn, Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ tình Nguyễn Bính, NXB Đồng Nai, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Hương cố nhân