16/06/2024 13:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao dương đài - Ký Việt trung chư hữu
高陽臺-寄越中諸友

Tác giả: Chu Mật - 周密

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 03:02

 

Nguyên tác

小雨分江,
殘寒迷浦,
春容淺入蒹葭。
雪霽空城,
燕歸何處人家?
夢魂欲渡蒼茫去,
怕夢輕還被愁遮。
感流年,
夜汐東還,
冷照西斜。
萋萋望極王孫草,
認雲中煙樹,
鷗外春沙。
白髮青山,
可憐相對蒼花。
歸鴻自趁潮回去,
笑倦遊猶是天涯。
問東風,
先到垂楊,
先到梅花。

Phiên âm

Tiểu vũ phân giang,
Tàn hàn mê phố,
Xuân dung thiển nhập kiêm hà.
Tuyết tễ không thành,
Yến quy hà xứ nhân gia?
Mộng hồn dục độ thương mang khứ,
Phạ mộng khinh hoàn bị sầu già.
Cảm lưu niên,
Dạ tịch đông hoàn,
Lãnh chiếu tây tà.
Thê thê vọng cực vương tôn[1] thảo,
Nhận vân trung yên thụ.
Âu ngoại xuân sa,
Bạch phát thanh sơn,
Khả liên tương đối thương hoa.
Quy hồng tự sấn trào hồi khứ,
Tiếu quyện du do thị thiên nhai.
Vấn đông phong,
Tiên đáo thuỳ dương,
Tiên đáo mai hoa.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Mưa nhỏ bên sông
Lạnh tàn mê phố
Xuân dung phớt điểm kiêm hà
Tuyết lạnh không thành
Yến về nhà ở đâu a
Mộng hồn muốn vượt thương mang tới
Mộng sợ sầu che khó vượt qua
Cảm lưu niên
Dòng nước trào xuôi
Bóng ác xế tà
Xanh xanh vút mặt trời liền cỏ
Cây khói mây mờ phủ
Âu bãi xuân sa
Tóc bạc non xanh
Đáng thương tương đối thương hoa
Quy hồng còn vội theo trào thuỷ
Cười quyện du vãn ở thiên nha
Hỏi đông phong
Đến trước thuỳ dương?
Hay trước hoa mai?
[1] Bài Chiêu ẩn sĩ 招隱士 của Hoài Nam vương Lưu An đời Hán có “Vương tôn du hề bất quy, phương thảo sinh hề thê thê” 王孫遊兮不歸,芳草生兮萋萋 (Vương tôn đi chẳng trở về, cỏ thơm mọc xanh mơn mởn).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Mật » Cao dương đài - Ký Việt trung chư hữu