18/09/2020 22:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biển cạn sông cạn, lòng qua không cạn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:26

 

Biển cạn sông cạn, lòng qua[1] không cạn
Núi lở non mòn, nhớ bạn không quên
Đường còn đi xuống đi lên
Tình qua với bậu quyết nên vợ chồng
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Biển cạn sông cạn, lòng qua không cạn