22/01/2021 07:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hát dăm ba chuyện mà chơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:44

 

Hát dăm ba chuyện mà chơi,
Chuyện đối với chuyện, ai đối với người mà lo.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hát dăm ba chuyện mà chơi