27/09/2023 19:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều

Tác giả: Chu Hoạch

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 11/05/2007 18:15

 

Chiều như đám cháy trong không
Cháy xong ngọn nắng cuối cùng rồi thôi

Chiều trong cây đứng đá ngồi
Chiều trong lá biếc đang trôi giữa dòng

Chiều như đám cháy trong không
Cháy xong ngọn nắng cuối cùng rồi... trăng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Hoạch » Chiều