28/03/2023 02:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ Thức

Tác giả: Đoàn Thêm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2020 22:12

 

Tài hoa nức tiếng sơn trung,
Nước mây vui thú một vùng Hoá Châu;
Thuyền lan, thơ túi, rượu bầu,
Cuộc cờ dưới nguyệt, trống chầu đêm xuân.

Bút tiên buông nhẹ nét thần,
Phiếm tơ khéo lựa mấy vần cung thương.
Cổ kim văn vũ ngàn chương,
Mỉm cười Lý, Đỗ, coi thường Tôn, Ngô.
Dòng thi lễ, chí giang hồ,
Lánh đường khoa bảng, ghét trò cân đai.
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thêm » Từ Thức