07/10/2022 02:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di Lăng dạ bạc
夷陵夜泊

Tác giả: Thôi Đồ - 崔塗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/05/2014 17:13

 

Nguyên tác

家依楚塞窮秋別,
身逐孤舟萬里行。
一曲巴歌半江月,
便應銧得二毛生。

Phiên âm

Gia y Sở tái cùng thu biệt,
Thân trục cô chu vạn lý hành.
Nhất khúc Ba ca[1] bán giang nguyệt,
Tiện ưng quang đắc nhị mao sinh.

Dịch nghĩa

Cuối thu, từ biệt gia đình ở quan ải nước Sở cũ,
Một mình trên chuyếc thuyền cô đơn đi xa vạn dặm.
Khúc hát xứ Ba lúc trăng bán nguyệt trên sông,
Làm tóc trên đầu nửa bạc nửa đen.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giã từ nhà cuối thu đất Sở
Lên thuyền đi vạn dặm cô đơn
Đêm trăng Ba khúc quá buồn
Khiến đầu lữ khách bạc luôn nửa rồi
Di Lăng nay thuộc thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc.

[1] Khúc hát xứ Ba, nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đồ » Di Lăng dạ bạc