21/08/2022 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung nhân tà
宮人斜

Tác giả: Lục Quy Mông - 陸龜蒙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2019 07:58

 

Nguyên tác

草著愁煙似不春,
晚鶯哀怨問行人。
須知一種埋香骨,
猶勝昭君作虜塵。

Phiên âm

Thảo trước sầu yên tự bất xuân,
Vãn oanh ai oán vấn hành nhân.
Tu tri nhất chủng mai hương cốt,
Do thắng Chiêu Quân tác lỗ trần.

Dịch nghĩa

Cỏ đan dệt như làn khói sầu (phủ trên mộ) tựa như không biết đến mùa xuân,
Chim oanh buổi chiều hót ai oán như hỏi người qua đường.
Nên biết rằng một nấm mồ chôn vùi nắm xương thơm,
Vẫn còn hơn Chiêu Quân phải làm bụi nơi xứ giặc.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sương buồn phủ cỏ chẳng xuân,
Oanh kêu như oán hành nhân trên đường.
Đây tuy vùi cốt chôn hương,
Hơn Chiêu Quân thành bụi vương đất Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Quy Mông » Cung nhân tà