11/12/2022 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tốt lắm! (08)
Хорошо! (08)

Tác giả: Vladimir Maiakovsky - Владимир Маяковский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2018 07:03

 

Nguyên tác

Холод большой.
             Зима здорова.
Но блузы
       прилипли к потненьким.
Под блузой коммунисты.
                     Грузят дрова.
На трудовом субботнике.
Мы не уйдем,
           хотя
               уйти
имеем
    все права.
В н а ш и  вагоны,
                 на н а ш е м пути,
н а ш и
      грузим
            дрова.
Можно
    уйти
        часа в два,-
но м ы -
       уйдем поздно.
Н а ш и м товарищам
                 н а ш и дрова
нужны:
     товарищи мерзнут.
Работа трудна,
             работа
                   томит.
За нее
     никаких копеек.
Но м ы
     работаем,
              будто м ы
делаем
     величайшую эпопею.
Мы будем работать,
                 все стерпя,
чтоб жизнь,
          колёса дней торопя,
бежала
     в железном марше
в н а ш и х вагонах,
                   по н а ш и м степям,
в города
       промерзшие
                 н а ш и.
“Дяденька,
         что вы делаете тут?
столько
      больших дядей?”
- Что?
     Социализм:
               свободный труд
свободно
       собравшихся людей.

Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến

Rét đại hàn
             Mùa đông này rét dữ
Mà áo choàng
             bê bết dính mồ hôi
Cộng sản mang áo choàng
                                          đi lấy củi
Lao động ngày thứ bảy xã hội

       quyền về
ta ở lại
       không về
Củi ta
              ta chở
đường ta
             ta đi
Hai giờ
          về được
nhưng ta làm
            tận khuya
Củi ta
              cần lắm
đồng chí ta cóng giá
Vất vả
            gian lao
chẳng được xu nào cả
Nhưng
          việc
                 ta làm
thiên vĩ đại hùng ca
Chúng ta
                  còn làm
                         còn chịu đựng xót xa
để sự sống
                 giục bánh xe ngày tháng
theo nhạc sắt
                 khúc quân hành hùng tráng
trên tàu của ta
                  qua đồng cỏ của ta
đến những thị thành
                          băng giá
                                     của ta
“Chú ơi
          các chú làm gì đấy
bao nhiêu
           chú lớn làm gì vậy?”
- Các chú làm
            chủ nghĩa xã hội
là lao động tự do
của những người hợp tác tự do
Nguồn: Tốt lắm! (thơ), V. Maiakôpxki, NXB Văn học, 1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Maiakovsky » Tốt lắm! (08)