06/08/2021 09:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Chúng ta ở thời kỳ tủi nhục”
“Nous sommes en des temps infâmes”

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 11:11

 

Nguyên tác

Nous sommes en des temps infâmes
Où le mariage des âmes
Doit sceller l'union des coeurs ;
A cette heure d'affreux orages
Ce n'est pas trop de deux courages
Pour vivre sous de tels vainqueurs.

En face de ce que l'on ose
Il nous siérait, sur toute chose,
De nous dresser, couple ravi
Dans l'extase austère du juste,
Et proclamant d'un geste auguste
Notre amour fier, comme un défi.

Mais quel besoin de te le dire ?
Toi la bonté, toi le sourire,
N'es-tu pas le conseil aussi,
Le bon conseil loyal et brave,
Enfant rieuse au penser grave,
A qui, tout mon coeur dit : merci !

Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Chúng ta ở thời kỳ tủi nhục
Thời kết hôn của các tâm hồn
Vẫn phải được nhiều người đồng thuận
Giữa giờ khắc gió cuồng hung hãn
Liệu đủ chưa can đảm của hai người,
Để sống với những người luôn hiếu thắng.

Đối diện với những gì ta cả dám
Chúng ta nên trên hết thảy mọi điều,
Một lứa đôi vui vẻ đứng nắm tay
Trong xuất thần khổ hạnh của người ngay,
Cử chỉ oai nghiêm để cùng tuyên bố
Tình mãnh liệt, như một lời thách đố!

Nhưng cần chăng nói cùng em điều ấy?
Em nhân từ, em là nụ cười tươi,
Chẳng phải em lời an ủi, đồng thời
Lời khuyên tốt, thẳng ngay và can đảm,
Cô bé tươi cười, ý nghĩ nghiêm trang,
Lòng thành tôi luôn nói: Cảm ơn nàng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » “Chúng ta ở thời kỳ tủi nhục”