18/01/2021 18:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 5
秋晚靈雲寺鍾樓閒望其五

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 10/10/2011 20:58

 

Nguyên tác

高樓百尺與雲齊,
樹點人家望欲迷。
山色映簾明錦繡,
波光侵檻靜波黎。
客行孤務飛邊小,
天到遙村盡處低。
清夜歸來逢月上,
登臨轉轉接層梯。

Phiên âm

Cao lâu bách xích dữ vân tề,
Thụ điểm nhân gia vọng dục mê.
Sơn sắc ánh liêm minh cẩm tú,
Ba quang xâm hạm tĩnh ba lê.
Khách hành cô vụ phi biên tiểu,
Thiên đáo dao thôn tận xứ đê.
Thanh dạ quy lai phùng nguyệt thướng,
Đăng lâm chuyển chuyển tiếp tằng thê.

Dịch nghĩa

Lầu cao trăm thước ngang với tầng mây
Cây dăng hàng người ta trông mà mê
Sắc núi hiện bức rèm gấm vóc
Sóng vỗ vào thuyền ánh tựa pha lê
Khách di, con vịt lẻ bay bờ bên nhỏ xíu
Ngày về thôn xa cuối tận chân trời
Đêm thanh ra về vừa gặp lúc trăng lên
Nhẹ nhàng từng bậc bước lên thang

Bản dịch của Bùi Văn Chất

Lầu cao trăm thước cùng mây
Mắt trông thoả thích rặng cây nối dài
Núi non gấm vóc đẹp tươi
Mạn thuyền sóng vỗ ánh ngời pha lê
Vịt bay khách tới bờ kia
Trông vời thôn cũ ngày về còn xa
Trăng lên vừa trở lại nhà
Nhẹ nhàng bước một theo đà lên thang
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 5