01/02/2023 15:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong hoa tuyết nguyệt
風花雪月

Tác giả: Vũ Duy Thanh - 武維清

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/09/2007 15:55

 

Nguyên tác

詩壇細了弄花鞋,
客步隨霜印碧苔。
棋局打風清押陣,
酒瓢迎雪白和杯。
疏簾透月香離菊,
宴席凌花味遏梅。
披拂艸庵頭靜店,
於情固意屬涓埃。

Phiên âm

Thi đàn tế liễu lộng hoa hài,
Khách bộ tuỳ sương, ấn bích đài.
Kỳ cục đả phong thanh áp trận,
Tửu biều nghinh tuyết bạch hoà bôi.
Sơ liêm thấu nguyệt hương ly cúc,
Yến tịch lăng hoa vị át mai.
Phi phất thảo am, đầu tĩnh điếm,
Ư tình cố ý, thuộc quyên ai.

Bản dịch của Vũ Duy Thanh

Ai quen thuộc ấy có tình ưa,
Điếm lạnh đầu am, cỏ phất phơ.
Mai át mùi hoa lừng tiệc yến,
Cúc lìa hương nguyệt thấu rèm thưa.
Chén hoà bạch tuyết nghiêng bầu rượu,
Trận áp thanh phong đánh cuộc cờ.
Rêu biếc in sương theo bước khách,
Giầy hoa lỏng lẻo tới đàn thơ.
Bài thơ này đọc xuôi là thơ chữ Hán, đọc ngược lại từ dưới lên trên theo lối đọc chữ Nôm thì lại thành ra thơ quốc văn chính là bài dịch.

Sách Văn đàn bảo giám chép tác giả bài thơ là vua Tự Đức với tiêu đề Xuân hứng và nội dung có chút sai khác như sau:
Thi đàn tế liễu lộng hoa hài,
Khách bộ tuỳ sương ấn bích đài.
Kỳ cục đả thanh phong giáp trận,
Tửu hồ khuynh bạch tuyết hoà bôi.
Sơ liêm thấu nguyệt hương lung trúc,
Tuyết án lăng hoa vị áp mai.
Phi phất thảo am đầu tĩnh điếm,
U tình cố nãi thuộc quyên ai.

Bản dịch (đọc ngược bằng chữ Nôm):
Ai quen thuộc nấy có tình ư,
Điếm tĩnh đầu am cỏ phất phơ.
Mai áp vị hoa lừng án tuyết,
Trúc lồng hương nguyệt thấu rèm thưa.
Bôi hoà tuyết bạch nghiêng bầu rượu,
Trận giáp phong thanh đánh cuộc cờ.
Rêu bước in sương theo bước khách,
Hài hoa lỏng lẻo tới đàn thơ.
Sách Việt Hán văn khảo (Phan Kế Bính, 1938) ghi bài này khuyết danh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Duy Thanh » Phong hoa tuyết nguyệt