04/07/2020 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều chiều vịt lội cò bay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 22/10/2008 05:10

 

Chiều chiều vịt lội cò bay
Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng
Vô rừng bứt một sợi mây
Đem về thắt gióng[1] cho nàng đi buôn
Đi buôn, đi bán không lỗ thì lời
Đi ra cho thấy mặt trời mặt trăng
[1] Đồ vật làm bắng dây mây hoặc tre để đồ vật lên gánh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chiều chiều vịt lội cò bay