02/10/2023 19:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tưởng rằng... Thế mà yêu

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/10/2021 18:33

 

Tưởng rằng ta mất nhau
Nhưng quên câu giã từ
Thế mà lòng vẫn cứ
Nhớ gì đâu... gì đâu!

Tưởng rằng ta xa nhau
Bỏ quên câu hẹn thề
Nhưng lòng ta không thể
Sao mà yêu gì đâu!

Tưởng rằng ta quên lâu
Đành không nói thêm lời
Thế mà hồn đau đáu
Môi gọi người tình ơi!

Biết rằng ta yêu nhau
Lòng không thể dối lòng
Thôi về ta xây mộng
Trọn một đời bên nhau.
2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Tưởng rằng... Thế mà yêu