08/12/2021 19:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Tổng nương
寄聰娘

Tác giả: Viên Mai - 袁枚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 09:27

 

Nguyên tác

一枝花對足風流,
何事人間萬戶侯。
生把黃金買別离,
是儂薄幸是儂愁。

Phiên âm

Nhất chi hoa đối túc phong lưu,
Hà sự nhân gian vạn hộ hầu.
Sinh bả hoàng kim mãi biệt ly,
Thị nùng bạc hạnh thị nùng sầu.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Một nhành hoa ngắm, đủ phong lưu
Đeo đuổi làm chi vạn hộ hầu ?
Sống lại đem vàng mua ly biệt
Ấy ta tình phụ dạ đeo sầu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Mai » Ký Tổng nương