23/03/2023 03:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong lời

Tác giả: Phan Trung Thành

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lavie vào 30/04/2008 12:43

 

Đôi bờ rời ta tìm nguồn sông khác
con đò vừa chạy vừa trôi
mái chèo khua vang thời cơ đơm biếc
mũi nằm phơi chân đồi
diện tích mồ hôi lóe sáng quên màu gạch nối
mưa vung từng trận dậy thì
cánh đồng bao yêu ngày nhận mặt
vẫn còn sấm sét mùa đi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Trung Thành » Trong lời