21/08/2022 01:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giới hạn
Limited

Tác giả: Carl Sandburg

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 19/03/2008 00:51

 

Nguyên tác

I am riding on a limited express, one of the crack trains of the nation.
Hurtling across the prairie into blue haze and dark air go fifteen all-steel coaches holding a thousand people.
(All the coaches shall be scrap and rust and all the men and women laughing in the diners and sleepers shall pass to ashes.)
I ask a man in the smoker where he is going and he answers: "Omaha."

Bản dịch của Diễm Châu

Tôi đáp một chuyến tàu tốc hành giới hạn, một trong những đoàn tàu số một của quốc gia.
Lao qua đồng không trơ trụi vào sương mờ xanh và không khí âm u là mười lăm toa toàn thép chứa một ngàn người.
(Toàn thể các toa tàu sẽ là sắt vụn và rỉ sét và toàn thể đàn ông đàn bà cười nói trên những toa nhà hàng và toa giường nệm đều sẽ trở thành bụi tro.)
Tôi hỏi một người trong toa dành cho người hút thuốc rằng ông ta đi đâu và ông ta trả lời: «Omaha.»
Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=2257

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Carl Sandburg » Giới hạn