22/10/2021 11:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nắng hè

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 03:16

 

Cũng thì đất chở, cũng trời che,
Nóng nảy làm chi bấy hỡi hè?
Khắc khoải đã đau lòng cái quốc,
Băn khoăn thêm tức ngực[1] con ve.
Người nằm trướng vóc, bồ hôi mướt,
Kẻ hái rau tần, nước bọt se.
Nào khúc Nam huân[2] sao chửa gẩy[3] ?
Chẳng thương bồ liễu phận le te.

(Hồng Đức quốc âm thi tập)
[1] "Ngực" có bản chép "dạ", rất hữu lí.
[2] Khúc ca của vua Thuấn, nghĩa là "gió nam".
[3] Có bản chép "đâu biếng gẩy".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Nắng hè