23/03/2023 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương ai hoa rũ cánh hồng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/09/2016 10:15

 

Thương ai hoa rũ cánh hồng
Nhỏ từng giọt lệ mặn nồng ai xem?
Cái Bè, Tiền Giang 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Thương ai hoa rũ cánh hồng