30/10/2020 00:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật thuật cảm
夏日述感

Tác giả: Thẩm Đức Tiềm - 沈德潜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/04/2019 21:53

 

Nguyên tác

早潦頻仍後,
三吳風景殊。
民貧輕揖讓,
力盡畏征輸。
瘠土農皆散,
平田麥已蕪。
吾生慚俯仰,
觸目總艱虞。

Phiên âm

Hạn lạo tồn nhưng hậu,
Tam Ngô[1] phong cảnh thù.
Dân bần khinh ấp nhượng[2],
Lực tận uý trưng du.
Tích thổ nông giai tán,
Bình điền mạch dĩ vu.
Ngô sinh tàm phủ ngưỡng,
Xúc mục tổng gian ngu.

Dịch nghĩa

Sau nhiều hạn lại lụt
Phong cảnh vùng Tam Ngô khác đi
Dân nghèo xem thường việc lễ phép xã giao
Quá nghèo nàn sợ thuế má
Đất xấu dân không cày cấy được
Cát bồi bằng ruộng, đồng lúa mạch bỏ hoang
Ta sống đây mà không biết làm thế nào
Trước mắt toàn cảnh khó khăn lo lắng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trải qua hạn lụt nhiều lần
Nhìn nay quang cảnh hoang tàn Tam Ngô
Dân nghèo lễ phép thờ ơ
Cõi còm dân sợ thuế tô chuyển vùng
Đất cằn bỏ việc nhà nông
Hoá hoang cát phủ cánh đồng mạch xưa
Biết làm sao, sống trờ trờ
Khó khăn lo lắng mắt trơ ra nhìn
[1] Đỗ Hựu lấy Ngô Quận, Ngô Hưng và Đan Dương làm Tam Ngô. Đây chỉ cả vùng Giang Nam.
[2] Vái chào nhau và khiêm nhường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Đức Tiềm » Hạ nhật thuật cảm