14/06/2021 06:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt nữ từ kỳ 4
越女詞其四

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi ltvannhi vào 21/06/2012 08:16

 

Nguyên tác

東陽素足女,
會稽素舸郎。
相看月未墮,
白地斷肝腸。

Phiên âm

Đông Dương[1] tố túc nữ,
Cối Kê[2] tố khả lang.
Tương khan nguyệt vị đoạ,
Bạch địa đoạn can tràng (trường).

Dịch nghĩa

Cô gái người Đông Dương có chân trắng ngần,
Chàng trai người Cối Kê trên chiếc thuyền đẹp.
Nhìn nhau dưới ánh trăng chưa lặn,
Mặt đất sáng khiến người ta đứt cả ruột gan.

Bản dịch của Vũ Khánh

Nõn nà chân gái Đông Dương,
Kìa trên thuyền đẹp có chàng Cối Kê.
Nhìn nhau trăng hãy chưa đi,
Ánh soi trắng đất tái tê dạ người.
[1] Địa danh ở phía thượng lưu của Nhược Da.
[2] Địa danh ở phía hạ lưu của Nhược Da.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Việt nữ từ kỳ 4