02/10/2023 17:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung từ
宮詞

Tác giả: Lâm Hồng - 林洪

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2020 09:00

 

Nguyên tác

殿上袞衣明日月,
硯中旗影動龍蛇。
縱橫禮樂三千字,
獨對丹墀日未斜。

Phiên âm

Điện thượng cổn y minh nhật nguyệt,
Nghiễn trung kỳ ảnh động long xà[1].
Tung hoành lễ nhạc tam thiên tự,
Độc đối đan trì nhật vị tà.

Dịch nghĩa

Trên điện, áo cổn của vua sáng như mặt trăng mặt trời,
Trong nghiên, bóng cờ quạt lay động hình rồng rắn.
Bàn luận ngược xuôi lễ nhạc làu thông ba nghìn chữ,
Trong sân son, đối đáp trước khi nắng xế.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trên điện áo rồng mờ nhật nguyệt,
Trong nghiên cờ quạt bóng như đan.
Luận bàn lễ nhạc ba nghìn chữ,
Đối đáp sân son trước nắng tàn.
Bài thơ này miêu tả cảnh hoàng đế đích thân khảo thí các sĩ tử. Đời Tống không có chế độ khoa cử cho triều đình, mà hoàng đế vấn đáp hoặc yêu cầu thảo sách lược để ban tiến sĩ.

Sách Thiên gia thi chép hai bài Cung từ của Lâm Hồng, bài này là bài thứ hai. Bài đầu tiên theo các tài liệu khác là của Vương Kiến đời Đường.

[1] Thơ Đỗ Phủ bài Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác có câu “Tinh kỳ nhật noãn long xà động”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Hồng » Cung từ