07/12/2021 07:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩ huyện hội Côi Trì vãn án sát quan
擬縣會瑰池挽按察官

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/07/2016 10:34

 

Nguyên tác

菊松彭澤餘三徑,
風雅吳中少一評。

Phiên âm

Cúc tùng Bành Trạch[1] dư tam kính,
Phong nhã Ngô Trung[2] thiếu nhất bình.

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Loài cúc tùng ở Bành Trạch còn thừa ba luống biếc,
Nếp phong nhã ở Ngô Trung để thiếu một lời bình.
Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập (Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam), NXB Văn hoá thông tin, 2000
[1] Tên một huyện ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là nơi Đào Tiềm người đời Đông Tấn từng làm huyện lệnh ở đây. Vì không chịu luồn cúi bọn quan trên nên ông đã bỏ quan về vui với khóm lan hàng cúc.
[2] Tên đất thuộc địa phận tỉnh Giang Tô ngày nay, xưa là nơi có phong khí văn chương. Câu này mượn ý để ca ngợi khẩu khí thơ văn của người đã khuất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Nghĩ huyện hội Côi Trì vãn án sát quan