20/01/2022 11:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng tòng đệ Nam Trai ngoạn nguyệt ức Sơn Âm Thôi thiếu phủ
同從弟銷南齋玩月憶山陰崔少府

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 18:07

 

Nguyên tác

高臥南齋時﹐
開帷月初吐。
清輝淡水木﹐
演漾在窗戶。
苒苒幾盈虛﹐
澄澄變今古。
美人清江畔﹐
是夜越吟苦。
千里其如何﹐
微風吹蘭杜。

Phiên âm

Cao ngoạ Nam Trai thì,
Khai duy nguyệt sơ thổ.
Thanh huy đạm thủy mộc,
Diễn dạng tại song hộ.
Nhiễm nhiễm kỷ doanh hư[1],
Trừng trừng biến kim cổ.
Mỹ nhân[2] thanh giang bạn,
Thị dạ việt ngâm khổ.
Thiên lý kỳ như hà,
Vi phong xuy lan đỗ.

Dịch nghĩa

Này lúc nằm khểnh ở Nam Trai,
Vén màn thấy trăng vừa mới nhô lên.
Ánh sáng trong trẻo chan hòa cây cối và mặt nước,
Lung linh xao động ngoài song cửa.
Êm đềm trải bao phen tròn khuyết,
Soi sáng vằng vặc suốt xưa nay.
Có người đẹp ở ven bờ sông trong lắng,
Ðêm ấy ca ngâm càng khó nhọc.
Ngàn dặm xa xôi biết làm sao?
Chỉ có cơn gió nhẹ thoảng mùi lan đỗ.

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ở Nam Trai nằm khểnh
Vén màn trăng mới lên
Ánh trăng vờn cây nước
Rón rén động ngoài phên.
Trải bao phen tròn khuyết
Tự cổ sáng vầng trăng
Người đẹp bên sông vắng
Đêm than nổi nhọc nhằn.
Thế thôi xa ngàn dặm
Nhờ gió thoảng mùi lan.
Sơn Âm nay là huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, thuộc nước Việt xưa.

[1] Doanh là trăng tròn, hư là trăng khuyết.
[2] Trong bài dùng chỉ hiền nhân quân tử, hay Đỗ thiếu phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Đồng tòng đệ Nam Trai ngoạn nguyệt ức Sơn Âm Thôi thiếu phủ