29/09/2022 01:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm sự ở ẩn tại hang Nhân Kỷ

Tác giả: Tống Duy Tân - 宋維新

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi bruce lee vào 27/10/2010 01:52

 

Mượn chốn hang sâu nấp bóng già
Mịt mù sương tuyết biết đâu là
Buồn thay bạch nhật mày u ám
Ngán nỗi hoàng hôn bóng xế tà
Rừng Việt ngổn ngang trăm thú dữ
Gió Tây khô héo vạn loài hoa
Biết đâu tâm sự cùng ai ngỏ
Nghe suối lòng đây những xót xa
Nguồn: Tống Duy Tân - Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn hoá thông tin, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Duy Tân » Tâm sự ở ẩn tại hang Nhân Kỷ