03/12/2021 23:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh trung du Tổ Tháp viện
病中遊祖塔院

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 08:30

 

Nguyên tác

紫李黃瓜村路香,
烏紗白葛道衣涼。
閉門野寺松陰轉,
欹枕風軒客夢長。
因病得閒殊不惡,
安心是藥更無方。
道人不惜階前水,
借與匏樽自在嘗。

Phiên âm

Tử lý hoàng qua thôn lộ hương,
Ô sa bạch cát[1] đạo y lương.
Bế môn dã tự tùng âm chuyển,
Ỷ chẩm phong hiên khách mộng trường.
Nhân bệnh đắc nhàn thù bất ác,
An tâm thị dược cánh vô phương.
Đạo nhân bất tích giai tiền thuỷ,
Tá dữ bào tôn tự tại thường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường thơm mùi dưa vàng mận tía
Áo đạo như the cát mảnh mai
Tùng nghiêng bóng chùa hoang cửa khép
Tựa gối bên hiên gió, mộng dài
Không trở nặng, được nhàn nhờ bệnh
Chẳng thuốc nào trị được tâm yên
Nước ngoài thềm đạo nhân không xót
Nếm rượu bầu tự tại yên nhiên
Tổ Tháp viện ở tại Lạc Dương 洛陽.

[1] Chỉ quần áo giản dị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Bệnh trung du Tổ Tháp viện