07/12/2022 14:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ Hợi tạp thi kỳ 123
己亥雜詩其一二三

Tác giả: Cung Tự Trân - 龔自珍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 16/09/2008 01:17

 

Nguyên tác

不論鹽鐵不籌河,
獨倚東南涕淚多。
國賦三昇民一斗,
屠牛那不勝栽禾?

Phiên âm

Bất luận diêm thiết bất trù hà,
Độc ỷ đông nam thế lệ đa.
Quốc phú tam thăng dân nhất đấu,
Đồ ngưu na bất thắng tài hoà?

Bản dịch của Hoàng Tạo

Chẳng lo sắt muối, chẳng đê điều
Tựa ngắm đông nam, ứa lệ sầu
Thuế chính ba thưng, phụ một đấu
Trách gì bỏ ruộng, giết phăng trâu?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cung Tự Trân » Kỷ Hợi tạp thi kỳ 123