13/05/2021 06:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệp luyến hoa
蝶戀花

Tác giả: Trương Nguyên Cán - 張元幹

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2017 20:00

 

Nguyên tác

窗暗窗明昏又曉。
百歲光陰,
老去難重少。
四十歸來猶賴早。
浮名浮利都經了。

時把青銅閒自照。
華發蒼顏,
一任傍人笑。
不會參禪并學道。
但知心下無煩惱。

Phiên âm

Song ám song minh hôn hựu hiểu.
Bách tuế quang âm,
Lão khứ nan trùng thiếu.
Tứ thập quy lai do lại tảo.
Phù danh phù lợi đô kinh liễu.

Thì bả thanh đồng nhàn tự chiếu.
Hoa phát thương nhan,
Nhất nhậm bàng nhân tiếu.
Bất hội tham thiền tinh học đạo.
Đãn tri tâm hạ vô phiền não.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trời sáng trời mờ sớm lại tối.
Thấm thoát trăm năm,
Thời trẻ khôn quay lại.
Bốn chục về quê tình sớm ngại.
Hư ảo lợi danh đều đã trải.

Rảnh rỗi thường ra soi trước gương.
Tóc bạc mặt già,
Mặc kệ người ta nhạo.
Chẳng biết tu thiền cùng học đạo.
Chỉ cần trong dạ không phiền não.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Nguyên Cán » Điệp luyến hoa