24/10/2021 02:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiên khảo sinh thần cảm tác

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 19:17

 

Phiên âm

Liêu liêu hạc ngự cách vân hương,
Phi phục văn thân hiến thọ trường.
Giản tảo hữu trai, tông dũ phụ,
Lũng mai vô tín, sứ tinh lang.
Hiếu tư đối việc kiền khôn đại,
Công sự tư chu thủy lục mang.
Vạn lí gia sơn tần nhập mộng,
Dịch đình thiên hiểu khiếp thu lương.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Xa xa xe hạc cách mây,
Lấy ai rượu thọ chén đầy dâng cha?
Rau thơm, dâu cả ở nhà,
Vắng tin mai nở, sứ xa cõi ngoài.
Cù lao công đức như trời,
Sứ trình đi khắp sông dài núi to.
Quê nhà muôn dặm trong mơ,
Buổi mai quán dịch hơi thu lạnh lùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Tiên khảo sinh thần cảm tác