13/08/2020 00:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạt

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2005 19:32

 

Ngồi rỗi, ăn không, nói gẫu chơi
Ai nghe, nghe gẫu một đôi lời
Hai mươi năm lẻ hoài cơm áo
Mà đến bi giờ có thế thôi
Hết quyển I, tổng cộng 98 bài. Ít lâu nữa, sẽ có quyển thứ hai thứ ba...

Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Bạt