26/10/2021 23:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm xúc nhớ Quế Lâm

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 25/10/2016 10:07

 

Quế Lâm cùng biệt đã bao ngày
Ảnh cũ thu nay đọng giấc dài
Chim cốc bè tre ngư lão rạng
Sông Ly[1] voi dáng quế hoa bay
Tỳ bà một khúc thơ còn tưởng
Rượu đượm Tam Hoa[2] hứng vẫn say
Bát Giác Trại[3] non từng gặp mặt
Ngày nào lại thấy biết chăng đây.
Quế Lâm là địa danh ở Quảng Tây, Trung Quốc. Thời gian 2009-2010, tác giả học tiếng Trung theo Đề án 165 của BTC TƯ ở ĐHSP Quảng Tây, Quế Lâm.

[1] Sông Ly chảy qua Quế Lâm.
[2] Lão Tam Hoa - tên một loại rượu.
[3] Địa danh ở Quảng Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Cảm xúc nhớ Quế Lâm