22/03/2023 20:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thú nguyệt hoa

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 28/04/2012 15:58

 

Nhân sinh thất thập cổ lai thiểu[1],
Trẻ thơ ngây, già tuổi tác, tính mà chi.
Giữa trung gian[2] quang cảnh bấy nhiêu thì.
Khi ấm lạnh lại khi phiền não,
Năng đắc kỷ thời khai khẩu tiếu,
Cư chư hoàn phụ thử quang âm.[3]
Sao bằng giũ sạch trần tâm[4],
Khi ngoạn nguyệt, khi thăm hoa nở.
Cho giải kết[5] dẫu ra sao nữa,
Nợ phong lưu như rứa lãi rồi.
Nghìn vàng chuốc lấy trận cười[6].
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 人生七十古來少. Nghĩa: Từ xưa đến nay, ít người sống được 70 tuổi.
[2] Khoảng giữa (thời kỳ trẻ già giáp nhau).
[3] Chữ Hán: 能得幾時開口笑,居諸還負此光陰. Nghĩa: Dễ được mấy lần mở miệng cười, Lần lữa là phụ với thời giờ.
[4] Lòng trần tục.
[5] Giải ra hay kết vào.
[6] Cổ thi: “Thiên kim mãi nhất tiếu” 千金買一笑 (Nghìn vàng mua một trận cười).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Thú nguyệt hoa