25/09/2021 10:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thấy bạn mà chẳng thấy chàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/09/2019 11:52

 

Thấy bạn mà chẳng thấy chàng,
Bâng khuâng như mất lọng vàng trên tay.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thấy bạn mà chẳng thấy chàng